måndag 10 januari 2011

Mer samarbete i Öresund ökar integrationen


Sedan Öresundsbron invigdes har integrationen i Öresund varit fantastisk. Men utvecklingen går åt fel håll i meningen att färre börjar ett nytt jobb i Danmark, se Sydsvenskan

År 2008 började knappt 6.000 nya svenskar arbeta i Danmark, men den ekonomiska krisen ledde till att motsvarande antal för 2009 bara blev cirka 3.000. Även om nedgången planat ut har den alltså fortsatt under 2010, visar siffror från Skat Øresund. Utvecklingen förklaras givetvis till stor del av konjunkturen; det skapas helt enkelt inte tillräckligt mycket nya jobb i Danmark. Det visar sig också genom att resandet över Öresundsbron, till skillnad från all övrig kollektivtrafik, minskar under 2010. Att Köpenhamn har stora utmaningar framgår inte minst av OECD:s studie över tillståndet i nordens största stad.

Några reflektioner:
  • Utvecklingen visar tydligt hur fel höjda biljettpriser på Öresundsbron hade varit när resandet över bron minskar, se tidigare inlägg här. Det var med andra ord en väldig tur att det inte fanns någon majoritet i Sveriges riksdag för förslaget att inför passage-avgifter på Öresundsbron.
  • När den tidigare marknadsdrivna integrationen (fler jobb och högre löner i Danmark och lägre priser i Sverige) gör ett hack är behovet av politiska insatser större. En område är infrastruktur där det helt klart är tillfälle för att Sverige och Danmark bör planera för infrastruktur tillsammans

Media

Tidigare inlägg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar