måndag 24 augusti 2009

En förnyad biståndsdebatt är välkommen..

Biståndsministern Gunilla Carlsson skriver om bistånd på Newsmill på temat "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet". Det är skrämmande läsning om hur biståndspengar har använts på ett felaktigt sätt.

"I början av sommaren uppdagades en korruptionsskandal inom det zambiska hälsoministeriet. En granskning gjord av zambiska riksrevisionen visade att 32 miljarder kwacha (ca 50 miljoner SEK) förskingrats under tidsperioden januari 2008 till 31 maj 2009. "

Jag är i grunden positiv till bistånd. Och jag tycker att det finns en poäng att ha ett "1 procentsmål", för att undivka att biståndet prioriteras bort till förmån för andra ändamål. Bistånd kan stärka demokratiska krafter, skapa möjlighet till utbildning för barn, stärka kvinnors levnadssituation och förbättra hälso-och sjukvården. Samtidigt är det viktigt att betona att bistånd troligen inte har en positiv inverkan på ekonomisk tillväxt i mottagarlandet, det visar flera metastudier på området, se Berghs betraktelser om detta.

Tyvärr verkar det svårt för debattörer att kritisera biståndets utformning med ena handen utan att med andra handen kritisera biståndet som fenomen i sig. Jag välkomnar biståndsministerns inlägg. Det är viktigt att vi för en debatt om hur biståndet ska utformas. Ska vi använda oss av direktinvesteringar? Mer marknadstänkande? Eller enbart satsningar på demokratibistånd?

Media och bloggar
DN
SvD
SvD2