torsdag 6 augusti 2009

Statsbidrag till kommuner/landsting, fel tidpunkt?

Så är debatten om mer statsbidrag till kommuner och landsting igång igen. Som jag tidigare framfört (här och här) är statsbidrag viktiga för att undvika att kommuner och landsting behöver göra sig av med personal i onödan eller spär på krisen ännu mer. 

Borås tidning har ett balanserat och klokt inlägg under rubriken "den svåra balansgången"
"Eftersom kommunerna drabbas av den ekonomiska nedgången senare i konjunkturcykeln finns det även en risk att kommunernas konjunkturomställning ytterligare spär på den ekonomiska recessionen. Detta händer oavsett om kommunerna väljer att öka sina intäkter genom höjd kommunalskatt eller genom att minska sina utgifter i form av nedskärningar." 
 
Samtidigt måste statsbidragen vara av en omfattning så att inte inflationen biter sig fast och att medborgarnas förtroende för statens politik urvattnas (då slutar människor konsumera, lär av Japan på 90-talet). Dessutom är det viktigt att det fortfarande finns ett incitament för kommuner/landsting att ta ansvar för sin egen ekonomi, se Idergard på DN-debatt

Och huvudinvändningen mot fler statsbidrag förstärks just nu av att konjunkturnedgången har stannat av. Åtminstone finns flera sådana signaler när det gäller a) varsel, b) investeringar, c) ett fungerande banksystem och d) efterfrågan i USA och Kina/Indien. 

Slutsats: Det är inte fel med ökade statsbidrag, MEN; kanske är tidpunkten inte den bästa just nu. Låt oss avvakta och se om konjunkturvändningen har kommit. Om den inte kommer, ta då till "statsbidrags-vapnet".

Media och bloggar