söndag 23 augusti 2009

Facket tappar medlemmar; varumärket är problemet!


Sociologen Anders Kjellberg hävdar att det fackliga medlemsraset nu kommit till Sverige. Vi ligger fortfarande på en högre nivå än många andra länder när det gäller facklig organisationsgrad, men trenden är tydlig; unga människor går inte med och äldre lämnar. Den fackliga organisationsgraden är nu nere i 71 procent. LO har drabbats hårdast med en minskning på 11 procent, organisationens allvarligaste tillbakagång sedan storstrejken 1909. Det här är ingen plötslig trend; andelen fackligt anslutna minskat sedan slutet av 1990-talet, se rapport från ratio här.

Självklart har höjningen av fackföreningsavgiften förstärkt trenden, men det förklarar knappast den utveckling vi har bevittnat sedan slutet av 1990-talet. "de-industrialiseringen" och kunskapsekonomin (den ökade betydelse av individens know-how) är troliga förklaringar till denna långsiktiga trend. Kjellbergs slutsats: Yngre arbetstagare ser inte facket som "en värdegemenskap" utan som en "krass affärstransaktion".

Med en större rörlighet på arbetsmarknaden är det säkert en möjlig delförklaring. Men jag undrar om det inte också handlar om att fackföreningar framstår som omoderna och att många inte kan identifiera sig med fackförbunden. Lisa Marklund driver tesen att facket saknar medmänsklighet. Och flera fackförbunds agerande mot utländska arbetare i t.ex. Skåne (mer om detta i en rapport här) eller salladsbaren i Göteborg stärker knappast varumärket "facket".

Historiskt har fackförbunden spelat en viktig roll för att skapa stabila spelregler på arbetsmarknaden. Därför är det angeläget att fackföreningarna i högre grad värnar outsiders framför insiders (medlemmarna), ty först då kan anseendet förbättras.

Media och bloggar