fredag 7 augusti 2009

Nationella riktlinjer i vården är helt rätt

Idag skriver företrädare för Läkarförbundet och fklera patientföreningar om behovet av att ha tydligare nationella riktlinjer för sjukvården. I tider av finanskris när landsting/regioner möter tuffa utmaningar finns en risk att man prioriterar olika. En del medger en viss behandling, andra inte. Vi har hört om några sådana fall senaste veckan, t.ex. när det gäller sterilisering

Författarna skriver:
"Vi är övertygade om att målet om en likvärdig vård är djupt förankrat hos svenska folket. Vi vill därför inte ha ett system där vårdrättigheterna blir beroende av vilken bostadsort vi väljer. För att nå en bit på vägen behöver vi en ny beslutsstruktur för att prioritera inom vården. "

Jag tror att det är viktigt att den medicinska personalen, som gör den medicinska prioriteringen, har tydligt stöd i ryggen. Det ger också en tydlighet till oss politiker inför vårt beslutsfattande. Ibland baseras t.ex. en avgiftsnivå på basis av "att vi har alltid haft det så" utan att väga det medicinska ingreppet mot andra. Därför välkomnar jag dagens förslag.

Men; vi ska inte tro att inrättandet av ett nytt råd för nationella riktlinjer fullt ut löser frågan om regionala variationer, t.ex. hur mycket offentliga resurser som satsas på olika området. Ty de regionala förutsättningarna ser väldigt olika ut. Och det är i någon mening priset/tanken med att ha kommuner och landsting och inte allting på central nivå. Det ska finnas vissa variationer, så länge de är uttryck för vad människor lokalt tycker.Media
DN-debatt