tisdag 18 augusti 2009

Några förslag för att lösa betygsinflationen


Debatten om betygsinflation rasar vidare. Andelen elever som gick ut gymnasiet med MVG i alla ämnen – det vill säga 20,0 i slutbetyg – ökat med 28 gånger mellan åren 1997 och 2007. Mest generösa är friskolorna. Samtidigt finns inget som tyder på att dagens elever blivit duktigare vid en internationell jämförelse.


Debatten initierades av forskarna Vlachos och Henrekson och inlägget får godkänt av utbildningsminister Jan Björklund. Björklund föreslår att en högre andel av de nationella proven ska "dubbelrättas" av den nya nationella skolmyndigheten. Ett steg i rätt riktning. Men troligen otillräckligt. Jag tycker att det finns mycket att lära av den prestigefyllda IB-utbildningen (International Baccalaureate).
  • På IB läses ämnen och inte kurser. Ämnena tentas av i slutet av gymnasiet (även om vissa moment kan tillgodoräknas tidigare).
  • Det är inte läraren som betygssätter, utan provresultaten skickas runtom i världen för rättning. Det betyder att lärarens roll blir mer av mentor, mindre av betygsättare.
Det är uppenbart att Henrekson/Vlachos har tittat på IB, ty deras åtgärdsförslag liknar IB-skolans utformning. Ett tredje förslag handlar om att universiteten/högskolorna ska få större frihet i antagningsprocessen. Det har jag tyckt länge.

Media och bloggar
Svd Svdledare
DN