onsdag 26 augusti 2009

Fler utbildningsplatser minskar utanförskapet!

Idag presentare regeringen att man möter den globala ekonomiska krisen med fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder. I budgetsamtalen har regeringspartierna enats om att satsa närmare 4,5 miljarder kronor på fler utbildningsplatser med 23 000 under 2010 och 2011 och 3,9 miljarder kronor på 54 000 platser i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Det här ett välkommet besked. Det är viktigt att möta krisen med åtgärder som gör att människor inte hamnar i ett utanförskap. Jag tror framförallt att det är viktigt för de unga som idag inte har någonting att göra att de erbjuds möjlighet att förkovra sig. Vi vet från forskning att det finns en inlåsningseffekt i utanförskapet, d.v.s. att för varje år utanför arbetsmarknaden minskar möjligheten att komma in på arbetsmarknaden.

Samtidigt är det viktigt att åtgärderna inte fungerar som förvaring, utan att insatserna håller en hög kvalitet och därmed faktiskt ger människor större möjlighet att få arbete längre fram. I detta avseende finns det skäl att vara mycket uppmärksam från regeringens sida. Tidigare erfarenheter från Socialdemokratiskt styre visar att det är svårt att ta bort åtgärderna när högkonjunkturen vände. Alliansregeringen minskade på antalet utbildningsplatser i högkonjunktur (2006/2007) och ökar dessa insatser i lågkonjunktur. Jag hoppas att de har modet att dra tillbaka utbildningsplatserna när konjunkturen vänder. Det är lättare sagt än gjort.


Några menar att insatserna knappast skapar några jobb. Det är riktigt. Men de gör människor anställningsbara, individer som annars riskerar att hamna längre bort från arbetsmarknaden. Och flera av de insatser som efterfrågas, t.ex. sänkta arbetsgivaravgifter får ofta inte önskvärd effekt, se tidigare inlägg här
Men visst, långsiktiga satsningar på forskning och utveckling samt insatser för ökat entreprenörskap vore inte fel i kommande regerings-satsningar.

Media och Bloggar
DN Svd sds
krohniskt
mitt i steget