tisdag 1 september 2009

Alkoholmottagningen i Lund och om förhoppning om fortsättning..

Det pågår en ganska hetsk debatt om alkoholmottagningen på Södertulls vårdcentral. Se Sydsvenskan här och här
Jag har själv inte rösträtt när ärendet behandlas, då jag är ersättare i Regionstyrelsen.

Bakgrunden till diskussionen är införandet av Hälsoval Skåne, som betyder att Region Skåne inte längre har möjlighet att finansiera verksamheten med anslag, då alla aktörer (såväl privata och offentliga) ska behandlas lika. Det är därför ur ett juridiskt perspektiv svårt att särskilt finansiera en verksamhet.

Mitt intryck är att det är mycket bra verksamhet som erbjuder behandling för människor med alkolproblem. Jag inser att juridiken kräver att anslagsfinansieringen måste upphöra, men hoppas att verksamheten kan finnas kvar i alla fall. Det pågår nu intenstiva diskussioner för att ha kvar verksamheten utan att för den delen tumma på juridiken.

Exempelvis skulle Region skåne och Lunds kommun kunna ha ett särskilt utvecklingsarbete kring dessa frågor och skapa en verksamhet som samtliga vårdenheter kan använda sig av.

Jag tror även att själva hälsovalsmodellen behöver ses över. Bland annat hoppas jag att vårdenheterna i framtiden får en extra bonus för alkoholarbete (vilket skulle ge starka incitament för vårdenheterna att använda sig av alkoholmottagningen).

Jag hoppas verkligen att verksamheten kan fortsätta.