torsdag 17 september 2009

Invandring ökar handeln..

Nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou visar i en studie (i kommande Ekonomisk Debatt) att invandring ökar handeln. I synnerhet är det importen som ökar, men även exporten påverkas positivt av invandring. Människor som kommer till Sverige efterfrågar produkter från andra länder, men skapar också kontaktytor till nya länder som ger fler kunder för svenska företag.

En ofta bortglömd aspekt av utrikes föddas företagande är att de använder sig av kontaktnät i ursprungsländer för att importera andra varor än vad som finns på marknaden eller hittar andra grossister för redan existerande produkter. Det är en konkurrensfördel som möjliggör ett ökat företagande.

Dessutom underskattar studien effekten av invandring eftersom invandringen också har effekt på kapitalströmmar. Människor för över stora belopp tillbaka till sina hemländer, se tidigare inlägg här om kontaktytor med hemländer. Det finns studier som visar att de belopp som skickas tillbaka till anhöriga överstiger den globala biståndsbudgeten.


Media