fredag 18 september 2009

Yttrandefrihet är inte detsamma som rätten att annonsera


Ska Sverigedemokraterna få annonsera? Aftonbladet gör en bedömning och TV4 en annan bedömning. Debattens vågor går höga. Jag tänker inte kommentera vad som är taktiskt rätt eller fel för att förhindra Sverigedemokraterna i Riksdagen. Däremot väcker debatten ett antal frågor om vad som är principiellt rätt.

Yttrandefrihet är inte detsamma som rätten att annonsera. Yttrandefrihet för ett politiskt parti ger inte en publicist en skyldighet att ta in deras annonser. En tidning eller en TV-kanal har rätt att neka någon från att annonsera, oavsett om det är på marknadsmässiga grunder (vi är rädda att tappa kunder som inte vill förknippas med oss) eller åsiktsmässiga (vi gillar inte Sverigedemokraternas åsikter).

Det finns inga åsikter som är förbjudna (så länge de håller sig inom hetslagstiftningens ramar), utan åsikter ska brottas mot varandra.Men det är upp till åsiktsbäraren att hitta kanaler för att föra ut budskapet, en medieaktör har ingen skyldighet att föra ut mina åsikter.


Bloggar
Ingerö,
Alexandersson