torsdag 24 september 2009

Vård till gömda flyktingar; Sverige i botten, Regeringen sviker!!


"Svårt få vård för papperslösa" är rubriken på en artikel i DN med anledning av en rapport som presenterades idag. Sverige ligger i botten jämfört med andra länder när det gäller gömda flyktingars tillgång till sjukvård.

Föräldrar som fått avslag är rädda för att ta sina sjukvårdsberättigade barn till vårdcentralen. De tror att de ska bli rapporterade, säger Lina Gamble, ansvarig för Läkare i världens klinik för papperslösa i Stockholm.

Det är ett av skälen till att vi i Skåne har beslutat att subventioner vård för gömda flyktingar, se tidigare inlägg här
  • Alla människor har rätt till sjukvård. Människor ska våga uppsöka sjukvården och inte behöva vara rädd för att polisen tillkallas. Det är ett system som redan finns i flera europeiska länder (Italien, Spanien, Frankrike).
  • Läkare och andra vårdgivare ska inte behöva bedriva verksamhet i källarlokaler på frivillig basis, utan det ska finnas tydliga riktlinjer som gör att Region Skånes personal inte ställs inför det svåra dilemmat att ge vård eller tillkalla polis. Med Region Skånes policy finns ingen sådan motsättning.
Jag är mycket kritisk till att regeringen inte kommer till skott i denna fråga. Det är ju ingen hemlighet att det är Moderaterna som är problemet.

Media
SR
Läkare i världen