onsdag 16 september 2009

Hur skapar vi fler innovationer?

Hur får man ut nya produkter och tjänster av forskning? Hur skapar vi nya sätt att organiserar vårt samhälle. I många ekonomiska teorier står innovationer i centrum för att förklara den ekonomiska utvecklingen. Därför är det viktigt för en region att ha en bra struktur för spridning och skapande av nya innovationer.

Under gårdagen medverkade jag på en oberoende granskning av det skånska innovationssystemet. Ledande forskare och experter har studerat Skånes förmåga att skapa innovationer. Det är viktigt, inte minst mot bakgrund av den svenska paradoxen, d.v.s. att stora satsningar på Forskning och Utveckling inte ger utfall i form av nya innovationer.

Expertpanelen föreslog a) att skapa en mer samlad struktur för innovationer med ett s.k. advicory board med företrädare från näringslivet och b) att det offentliga tar initiativ till att kommersialisera produkter i ett tidigare skede. Mer om detta här

Idag fortsätter fokus på innovationer. Jag medverkar på konferensen "Innovation in Mind" i Lund.

Media
Sydsvenskan