måndag 14 september 2009

Förslaget om höghastighetståg är bra för Skåne


I tider när vårt behov av att förflytta oss ökar- speciellt mellan Sveriges storstäder- är det viktigt att vi skapar förutsättningar för miljövänligare transportsätt. Ett sådant är höghastighetståg. Idag presenterades den statliga utredningen om höghastighetståg. Utredaren föreslår två sträckningar till Skåne. Den ena går Jönköping-Markaryd-Helsingborg- Malmö och den andra Jönköping-Hässleholm-Malmö.

Med tanke på hur infekterad frågan har varit är det här en bra lösning. Det betyder att både nordöstra och nordvästra Skåne får god tillgång till höghastighetstågen. Det kommer ta lite drygt 2 timmar mellan Stockholm och Malmö, vilket stärker tågets konkurrenskraft gentemot flyget. Det betyder att vi binder ihop Sverige. Den optimistiska förhoppningen är att banorna ska vara här 2020-2025.

Det är emellertid bekymmersamt att utredaren menar att Staten enbart ska betala hälften (60 miljarder) och att Regionerna ska betala miljarder på något som vi inte har ansvar för. Min hållning är glasklar. Ge oss beskattningsrätt om vi ska ta ansvar för finansiering av infrastruktur.

Media