söndag 6 september 2009

Livstestamente i journalen: Ökad makt för individen (även i livets slutskede)


Just nu pågår det ett arbete under arbetsnamnet "en patient - en journal". Ett gemensamt journalsystem i sjukvården ökar patientsäkerheten. Ett sådant system skulle också göra det möjligt att skriva in privata önskemål i samband med livets slutskede i journalen.

Det kan exempelvis handla uppgifter om anhöriga som ska kallas in vid livshotande tillstånd, personers inställning till organdonationer eller inställningen till livsuppehållande behandling med konstgjorda medel.

Idag hanterar många människor det här genom att de har upprättat ett sk livstestamente, som de bär med sig i sin plånbok. I ett framtida system med en patient - en journal vore det möjligt att föra in denna information i journalen. Glädjande nog tog Regionstyrelsen i förra veckan beslut om att medge detta. Det stärker den enskildes möjlighet att få sina önskemål tillgodosedda.

Helsingborgs dagblad skriver om detta på temat "Hur vill du ha det när du är på väg att dö? här