tisdag 1 september 2009

Nytt initiativ om pågatågstrafik mellan Trelleborg och Malmö


Kampen för en utbyggd kollektivtrafik går vidare. Idag tar vi i Region Skåne ett initiativ om pågatågstrafik mellan Trelleborg och Malmö.

Under sommaren meddelade Banverket att Trelleborgsbanan (pågatågstrafik mellan Trelleborg-Malmö via Vellinge) inte finns med i verkets planer för perioden. Beskedet kom som en överraskning med tanke på att Banverket så sent som i juni tecknade en avsiktsförklaring med Region Skåne, Trelleborgs och Vellinge kommun om trafik på Trelleborgsbanan.

Som en respons på detta, har det kommit ett förslag från företrädare för Trelleborgs kommun om Pågatågstrafik mellan centralstationerna i Trelleborg och Malmö där stationerna Västra Ingelstad och Östra Grevie inte används. Tanken är att det ska köras Pågatåg redan 2010 /2011.

Naturligtvis är utgångspunkten att driva igenom det avtal som skrevs i juni. Banverkets agerande är mycket märkligt. Men i väntan på att få till stånd den tidigare överenskommelsen är det här ett intressant förslag som kan göra det möjligt att förverkliga trafik redan under de kommande åren.

Pågatågstrafik Trelleborg-Malmö är viktigt för Sydvästra Skåne. Region Skåne tar inititiativ till en utredning där vi ser över möjligheterna att förverkliga pågatågstrafik. På så sätt hoppas vi kunna få till Pågatåg Trelleborg-Malmö så snart som möjligt.


Media