onsdag 23 juni 2010

Satsning på en äldregaranti i Skåne

Idag presenterar Folkpartiet Liberalerna i Region Skåne sitt valmanifest. Som politiker gäller det att prioritera insatserna. Behovet är oändligt i verksamheter som sjukvården och kollektivtrafiken.

Några förslag:

  • Vi vill införa en äldregaranti. Det betyder att äldre skåningar garanteras hälsosamtal, förebyggande hembesök och att äldre, multisjuka garanteras direktinläggning på en vårdavdelning via en “vip-kö” på akuten. En annan del i Folkpartiets äldresatsningen är införandet av mobil röntgen i samtliga skånes kommuner
  • Bättre tillgänglighet på vårdcentralerna. Vi vill därför avsätta en kvarts miljard till Hälsoval Skåne. Det är viktigt att äldre kan känna sig trygga med att de kan få den vård de behöver i rätt tid.
  • E22 är en viktig satsning som gör att Skåne knyts samman. Vi vill att Region Skåne inleder förhandlingar med Trafikverket om att bygga ut E22 i en etapp, istället för som idag att det byggs i omgångar. Det gör att det blir billigare och att det går snabbare.
  • Valmanifestet framhåller att resandet i kollektivtrafiken ska fördubblas till 2020. För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv föreslås en förstärkt studentrabatt, lägre pris för pensionärer på resor under tider då det är litet kundunderlag och att det ska vara möjligt att surfa på tåg och bussar. Det är viktigt. En utbyggnad av infrastrukturen och kollektivtrafiken gör det möjligt att skapa en arbetsmarknadsregion i Skåne. Satsningar på att göra tåg och bussar mer attraktiva gör att vi kan nå vårt mål att minska samhällets klimatpåverkan.
Jag medverkade i Sveriges Radios eftermiddagsprogram med anledning av detta. Lyssna på SR

Nsk HD