onsdag 16 juni 2010

Svensk Förskola kan gå på export

Idag medverkade jag på ett seminarium på temat "Svensk Förskola på Export" som arrangerades av Sustainable Business Hub. "Hubben" som den kallas i folkmun finansieras av Region Skåne och är en del av satsningen på att stärka företagande i Skåne inom området miljöteknik.

Den svenska förskolemodellen har alla möjligheter att bli en exportframgång. Bakgrunden är de allt lägre födelsetalen i många europeiska länder, delvis orsakat av att det i länder som t.ex. Italien är svårt för en kvinna att kombinera ett aktivt arbetsliv och barnafödande. Italien har en total fertility rate på ca 1,3 barn per kvinna.

På europeisk nivå kämpar Sverige för att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. EU-minister Birgitta Ohlsson och finansminister Anders Borg skriver såhär i Aftonbladet:
"Potentialen är som störst i de länder där kvinnor har låg sysselsättningsgrad. Högre sammantagen sysselsättningsgrad är en nyckel till att hantera den åldrande befolkningen i EU, med allt färre som ska försörja allt fler."

Jag är övertygad om att en del av en sådan strategi handlar om att göra det möjligt att kombinera karriär och familj. Förskolan kan alltså bli en exportvara, se Svenskt Näringsliv här. På seminariet medverkade pedagoger, arkitekter, tekniker och andra för att koppla samman pedagogiken och utformandet av den inre och yttre miljön i förskolorna. Det handlar också om hur vi kan bygga hållbara byggnader med miljösmarta lösningar i materialvalet är en förutsättning.

Uppdatering: Idag skriver Fredrik Reinfeldt och David Cameron om behovet av att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden i Europa på DN:s debattsida