onsdag 9 juni 2010

På DI debatt; Några förslag för att hantera extrajobbförbudet i Öresund

Idag skriver jag tillsammans med Per Tryding, vice VD på Handelskammaren i Dagens Industri om vikten av att ta bort det s.k. extrajobbsförbudet. Tyvärr finns inte artikeln på nätet ännu, men här är ett axplock av innehållet i artikeln:

"Vår utgångspunkt är att alla typer av gränshinder är hämmande för ekonomisk utveckling. I Öresundsregionen minskar byråkratiska gränshinder både människors rörlighet och ekonomisk tillväxt. Företag och enskilda vittnar om den tid och energi som går åt för att navigera rätt i brytningen mellan de svenska och danska regelverken. Flera gränshinder har hanterats och eliminerats av den svenska och danska regeringen under de senaste åren. Men det återstår fortfarande flera gränshinder som hämmar utvecklingen."

"Ett i Öresundsregionen sådant omtalat gränshinder är det s.k. extrajobbsförbudet. En person med inkomster från både Sverige och Danmark riskerar att få betala både svenska och danska arbetsgivaravgifter på den danska lönen. Därför kräver de flesta danska arbetsgivare att svenska anställda skriver på ett avtal där de förbinder sig att inte ta bisyssla i Sverige. Det drabbar såväl den internationellt eftertraktade forskaren som ett 19-årigt kassabiträde som extraknäcker i Köpenhamn. Regelverket rimmar illa med ambitionen att skapa en modern och flexibel arbetsmarknad där det blir allt vanligare att den enskilde har flera anställningar samtidigt."

Ett sätt att hantera problemet är att förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen kompletteras med ett svenskt-danskt avtal som gör det möjligt att ha arbetsgivare på båda sidor Öresund. Ett annat förslag är att se till att svenska och danska myndigheter ändrar sin tillämpning av regelverket.