måndag 21 juni 2010

Vackra miljömål kräver riktiga satsningar!


Tidningar rapporterar idag om alliansens manifest på miljöområdet. Satsningarna känns offensiva och får viktiga implikationer för Skåne.

Några viktiga punkter:
  • Satsning på forskning och utveckling av förnybar energi ska fortsätta och installationer av solpaneler vid ny- och ombyggnationer av fastigheter ska uppmuntras. I Skåne försöker vi vässa till arbetet med att stärka branschen för solenergi. En nationell strategi på detta område skulle kunna skapa nya produkter kring solenergi, men också göra det ekonomiskt lönsamt för fler att installera tekniken.
  • Ett mål alliansen sedan tidigare ställt upp är att Sverige 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. Ett förverkligande av detta mål kräver insatser som gör att det är möjligt att köra bil på fordonsgas (biogas) och utbyggnad av en struktur för elbilar. Men det kräver att den nationella nivån tydliggör spelreglerna för biogas. Och det kräver att det från dessa vackra ord kommer offensiva propositioner som tydligare skapar förutsättningar för omställningen.

Media och bloggar
Sydsvenskan DN SvD