torsdag 3 juni 2010

Stort förtroendet för vårdpersonalen i Skåne

Idag presenterade SOM-institutet studien "Regional Demokrati - om politik och medier i Skåne". Det är en diger läsning på närmare 200 sidor. Några viktiga punkter i boken:
  • Förtroendet för regionpolitiker är lägre än för kommunpolitiker. De flesta har ingen bestämd uppfattning om regionpolitiker. Det som manar mest till eftertanke är att enbart 10 procent tror sig ha goda möjligheter att kunna påverka regionpolitiken. Det signalerar att avståndet mellan oss förtroendevalda och medborgaren är för långt.
  • Boende i Skåne är betydligt mer nöjda med kollektivtrafiken än andra svenskar. Det är inte så konstigt om man tittar på resandeutvecklingen, se tidigare inlägg här
  • Förtroendet för vårdpersonal är högt. Tre av fyra skåningar har stort förtroende för personalen inom vården. Glädjande är också att fler anser att tillgängligheten i sjukvården har blivit bättre.
  • Skåningar identifierar sig som skåningar. Glädjande med tanke på att riksdagen idag beslutar om att göra det regionala självstyret i Skåne permanent.
Media