tisdag 1 juni 2010

Skåningar vill jobba i Danmark

Ännu mer Öresund och gränshinder på bloggen. Handelskammaren presenterade idag en opinionsmätning som visar att nästan 70.000 skåningar har blivit avskräckta från jobb i Danmark på grund av krångliga regler.

Sydsvenskan har låtit ett antal Öresundspendlare föra resedagbok. Det är inte direkt glädjande läsning för mig som förtroendevald. Under namnet Kraftsamling Öresund har vi satsat stora resurser på att förbättra punktligheten men utan märkbara resultat, se tidigare inlägg här och här