måndag 30 augusti 2010

Debatten om Burka i skolan behövs

Debatten om burka i skolan fortsätter. Den tycks mest handla om huruvida det är rätt att ha en åsikt i frågan, inte om det är rätt i sak att kräva att elever och lärare ska kunna se varandra i ögonen. Det finns såklart undantag, i form av Yvonne Ruwaida (MP), se här

Men de flesta tycks vara överens om att det är viktigt att man kan ha ögonkontakt i klassrummet. Frågan blev mer aktuell med anledning av utfrågningen av Jan Björklund i SVT där journalisterna fokuserade på frågan, se SvD och här Kritiken mot Björklund handlar om att han har åsikt i en fråga som inte anses vara viktig. Men det är ju inte så att Jan Björklund inte har åsikter i andra (viktigare) skolfrågor som kunskap, lärarnas arbetsvillkor eller mobbning.

Jesus Alcala skriver mycket träffande på Svenska Dagbladets kultursida om kopplingen till "FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor inte bara förbjuder könsdiskriminering utan ålägger också staterna att ”ändra eller avskaffa /…/ sedvänjor eller bruk som innebär diskriminering av kvinnor”, att ”ändra mäns och kvinnors sociala och kulturella beteendemönster för att på så sätt avskaffa fördomar, seder och bruk som grundar sig på föreställningen om det ena könets underlägsenhet eller på stelnade roller för män och kvinnor”. Ingen myndighet, enskild person, organisation och inget företag får diskriminera kvinnor."

Som professor Per Bauhn skriver på Newsmill
"Att man har rätt att bära burka på gator och torg ska emellertid inte tolkas som en rätt att också göra det på arbetsplatsen, vad än svensk diskrimineringslagstiftning vill göra gällande."

Media och bloggar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar