onsdag 4 augusti 2010

Satsa på kollektivtrafik och nya bilar för att minska klimatpåverkan

Idag skriver jag tillsammans med min partikollega Marie Wahlgren i Kvällsposten på temat "Klimatfrågan kallnar i värmen". Frågan är alltför viktig för att glömmas bort bara för att Köpenhamnsmötet ligger bakom oss.

Från artikeln:

Aldrig förr har så höga temperaturer uppmätts på jorden som under det senaste halvåret. Men klimatfrågan tycks vara iskall sedan misslyckandet på toppmötet i Köpenhamn. Det råder ingen motsättning mellan ekonomisk utveckling och att reducera klimatpåverkan i ett land. Det är Sverige ett bra exempel på. Men det finns stora utmaningar, inte minst i Skåne. Trafiken i Öresundsregionen förväntas öka med 50 procent de närmaste tio åren och godstrafiken antas fördubblas under samma period.

Det kräver stora satsningar för att fortsätta arbetet med att minska vår klimatpåverkan. Vår utgångspunkt är tydlig; Det är inte bilen som är problemet, utan bensinen. För många människor är bilen en frihetssymbol och en nödvändighet för att kunna ta sig till och från arbetet. Men vi kan skapa en mer klimatsmart transportsektor. Idag är varannan resa med bil kortare än 5 km. Satsningar på en utbyggd kollektivtrafik handlar om att underlätta för människor att välja andra alternativ än bilen när det är möjligt.

Givetvis nämner vi behovet av satsningar på biogas. Men vi lyfter även fram elbilen.

"Nästa steg är elbilen. Tekniken finns här. Elbilen är särskilt attraktiv i städer där den bidrar till att minska användningen av fossila bränslen, får ner bullernivåer och minskar utsläpp av partiklar. En enkel åtgärd kan vara att i allt större omfattning erbjuda sk laddningsstolpar vid offentliga anläggningar som våra sjukhus, men även vid stora kommunala och regionala arbetsplatser."