måndag 23 augusti 2010

Låt privata aktörer driva sjukhus i Skåne

Idag presenterar vi i Folkpartiet ett förslag om att upphandla sjukhuset i Ängelholm och Hässleholm och låta en privat aktör driva vården. Sjukvården i Skåne är skattefinansierad och skall så förbli. Just därför är det så viktigt att skattemedlen används så effektivt som möjligt. Det måste finnas vårdgivare med olika profil. Så skapas förnyelse i sjukvården.

Sjukhusen i Ängelholm och Hässleholm är idag mycket välfungerande, de har stort förtroende hos patienterna men även gott rykte hos medarbetarna. Nästa steg är att låta en privat aktör ta över verksamheten.

Varför?
  • Ingen vet bättre än de som arbetar i vården hur sjukvården utformas bäst i praktiken och att makten i sjukvården därför ska ut till medarbetarna. På så sätt skapar vi den mångfald av arbetssätt som eftersträvas.
  • Vi lever allt längre. Den åldrande befolkningen ställer samtidigt sjukvården inför stora utmaningar, se här och här För att kunna möta medborgarnas motiverade krav på hög kvalitet och god tillgänglighet måste vi använda våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt. Privata alternativ erbjuder oftast lägre kostnader och nöjda patienter, se här och här
  • Jag tror att Sverige har möjligheten att bli ledande i Europa när det gäller sjukvård som en exportvara. Att det finns sådana möjligheter framgår av denna rapport från Regeringens Globaliseringsråd. Redan idag har ju just Hässleholms sjukhus en sådan ledande ställning när det gäller ortopedi och höft- och ledoperationer. Det kan utnyttjas bättre i framtiden, inte minst av en privat aktör.
Socialdemokraterna är som väntat kritiska och skickade ett pressmeddelande där de oroas över att vård inte kommer att ges till behov. Menar man att det upphandlade sjukhuset i Simrishamn inte gav vård på lika villkor när det upphandlades för några år sedan.

Även miljöpartiet är kritiska, se här Miljöpartiet har rätt i att den nuvarande majoriteten inte haft några planer på att lägga ned några sjukhus. Men visst finns det en allmän tendens i Sverige mot färre sjukhus, se här. Det är därför viktigt att säkerställa sjukhusens framtid. Och tydligen är pratet om att man är för privata alternativ inte särskilt mycket värt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar