tisdag 10 augusti 2010

Låt Öresundspendlare skatta var de vill!

Idag presenterar Folkpartiet i Skåne sitt jobbpolitiska program. I fokus står bland annat att förenkla för Öresundspendlare. Min utgångspunkt är att alla typer av gränshinder är hämmande för ekonomisk utveckling. I Öresundsregionen minskar byråkratiska gränshinder både människors rörlighet och ekonomisk tillväxt. Företag och enskilda vittnar om den tid och energi som går åt för att navigera rätt i brytningen mellan de svenska och danska regelverken.

Ett aktuellt och stort gränshinderproblem är det så kallade "extrajobbsförbudet", det vill säga möjligheten att arbeta i både Sverige och Danmark. En person med inkomster från både Sverige och Danmark riskerar att få betala både svenska och danska arbetsgivaravgifter på den danska lönen. Därför kräver de flesta danska arbetsgivare att svenska anställda skriver på ett avtal där de förbinder sigatt inte ta bisyssla i Sverige. Det drabbar såväl den internationellt eftertraktade forskaren som ett 19-årigt kassabiträde som extraknäcker i Köpenhamn. Jag har skrivit om problemet tidigare, se här

Som ett led i att minska gränshinder borde pendlarna själva ska få bestämma var de skall betala skatt. Genom att låta pendlarna själva få bestämma var de betalar skatt kommer många av de gränsproblem som finns idag försvinna, exempelvis problemet med "extrajobbförbudet". Inte minst skulle det bli tydligt att det är där man
betalar skatt som man också använder sina välfärdsjänster som t.ex. sjukförsäkring och a-kassa.


Även om flera gränshinder har hanterats och eliminerats av den svenska och danska regeringen under de senaste åren återstår fortfarande flera gränshinder som hämmar utvecklingen. Det är uppenbart att den nationella nivån inte inser dynamiken i Öresundsregionen. Förslaget att göra det möjligt att välja var man betalar skatt löser flera av de problem som svenska och danska regeringar inte klarat av att hantera.

Media
Skånskan, HD Sydsvenskan