fredag 27 augusti 2010

Klart att man ska ha rätt att arbeta längre


Igår pratade jag för Rotary på temat "Så blir Skåne rikare än Stockholm". Egentligen handlade det om hur Skåne ska bli en mer attraktiv och levande region, sällan jämförde jag med situationen i Stockholm. Under dagen hade alliansen passande presenterat förslaget om en rätt för alla att jobba till 69 år, se här. Notera formuleringen "rätt att jobba till 69 år", det är inte tal om en höjning av den allmänna pensionsåldern. För att hantera en åldrande befolkning måste vi få fler av de i arbetsför ålder in på arbetsmarknaden och locka fler att arbeta längre.

Det är viktigt att vi blir bättre på att ta tillvara kompetens och erfarenhet från människor som har passerat 60års dagen. Det handlar dels om att hantera förekomsten av en åldrande befolkning, om att arbetsplatser inte ska förlora viktig kompetens och (viktigast av allt) om den enskildes rätt att arbeta (ty ingen vet bättre än jag själv vad som är bäst för mig).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar