torsdag 19 augusti 2010

Satsning på studenter i Skåne

Bilden är tagen Fredrik Grubb och hämtad från Femklöverns blogg

Idag presenterade Vi i femklövern fyra förslag för att stärka Skåne som en utbildningsregion genom satsningar på studenter. En högre utbildningsnivå är en av de stora utmaningarna i Skåne under de kommande åren. Förslagen:
  1. Utökad studentrabatt från dagens 20 procent till 30 procent
  2. Inrättandet av 100-150 Studentmedarbetare i Region Skåne.
  3. Bildande av ett regionalt studentråd
  4. Satsning på att motarbeta studenters ohälsa genom ökat samarbete med studenthälsan.
Jag har i ett tidigare inlägg Studentmedarbetare inrättas i Region Skåne beskrivit förslaget om studentmedarbetare, som undertecknad är arkitekten bakom. Jag har själv varit studentmedarbetare i ett svenskt-danskt forskningsprojekt.

"Studentmedarbetarsystemet kännetecknas av att det ger studenter kontakt med arbetsgivare inom studenternas utbildningsområde samtidigt som de får lön. Statsvetare kan t.ex. jobba inom politiska organisationer eller myndigheter medan en ingenjör t.ex. kan jobba för ett tekniskt konsultföretag. Den typiska arbetstiden är 10-15 timmar i veckan. Det är viktigt att framhålla att studentmedarbetare inte utför praktik som en del av sin utbildning utan att det är ett vanligt studentjobb med lön som även ger arbetsplatsen ett mervärde."

Studentmedarbetarsystemet i Region Skåne kommer att rikta sig till studenter som har läst minst 60 högskolepoäng. Lönen är avtalsmässig.

I Danmark finns systemet på hela arbetsmarknaden, såväl i privat som offentlig sektor. Glädjande nog har Folkpartiet i Skåne beslutat att vi ska arbeta för att detta inrättas i Skånska kommuner. Nu är det bara det privata näringslivet kvar.

Media

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar