tisdag 18 maj 2010

Öresundsbron löser inte alla problem

Öresundsbron är inte tillräckligt för att öka tillväxten i Skåne. Det visar SEB i en analys som presenterades igår, se Sydsvenskan. Slutsatserna stämmer med en rapport som Handelskammaren presenterade för en tid sedan. Den ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll i Skåne, men det sker från en låg nivå och fortfarande är utbildningsnivå alltför låg. Öresundsbron har skapat en större arbetsmarknad, men inte fått samma effekt på nyetableringen av företag i Skåne.

Det kan också uttryckas som att det blir för lite företag och nya produkter av den forskning som bedrivs. Om detta skriver Svenskt Näringslivs Rolf Elmér på Aktuella frågor

"Det är nödvändigt för att skapa nya företag och tillväxt inom ett område som vi är erkänt duktiga inom i Sverige och som har stor exportpotential. Det är genom utveckling av nya industrigrenar och kunskapsföretag som är anpassade till framtidens behov som vi kan skapa tillväxt och nya jobb i Sverige."

Det är lockande att stämma in i Handelskammarens slutsatser om vilka åtgärder som behövs:
"Skåne behöver mer infrastruktur för att få med östra delarna i den positiva utvecklingen, och att satsningen på kunskap måste ökas ännu mer för att hämta hem potentialen."