måndag 24 maj 2010

Aktiva politiker i Region Skåne


Kristianstadsbladet har gått igenom alla yrkanden och debatter från Regionfullmäktige de senaste fyra åren. Tydligen är undertecknad ganska aktiv. Jag blev lite överraskad, ty ofta hejdar jag mig från att gå upp i debatten när det mesta redan är sagt.

Granskningen visar att en väldigt hög andel har varit uppe i talarstolen någon gång. Det är positivt och det tycks skilja sig en del från hur det fungerar i kommunerna, se här. Jag kan tänka mig att en förklaring är att många av de som sitter i regionfullmäktige är vana talare från kommunfullmäktige i hemkommunen. En annan förklaring kan vara att det är en väldig bredd på frågorna så att man som ledamot känner sig manad någon gång under mandatperioden.

De tre viktigaste besluten under mandatperioden:
  • Utbyggnaden av E22 till motorväg. Den gör att vi skapar goda kommunikationer för hela Skåne. Utbyggnaden stärker kollektivtrafiken eftersom framkomligheten även ökar för busstrafiken.
  • Hälsoval Skåne. Det är en jättesatsning på sjukvården nära medborgaren, som dessutom ger den enskilde och de som arbetar i vården mer egenmakt.
  • Alla beslut som rör etableringen av forskningsanläggningarna ESS och Max Lab IV. Det betyder massor för Skåne i allmänhet och för Lund i synnerhet. Vi har beslutat att Region Skåne ska stötta finansiellt på lite olika sätt. Någon gång genom att Region Skåne har köpt mark, en annan gång som direkt finansiering av Max Lab IV.
Det är positivt att media granskar vad vi som politiker gör i de politiska församlingarna. Granskningen är viktig för att medborgaren ska ha möjlighet att följa "sin ledamot". Man är inte en bättre ledamot bara för att man är uppe i talarstolen. Men det är viktigt att demokratin bärs upp av många ambassadörer och att ledamöter känner ett ansvar att stå upp för sina frågor. Även i talarstolen.