söndag 30 maj 2010

Öresundsregionen kan bättre


I helgen har debatten om huruvida Skåne har vunnit på Öresundsbron eller inte fortsatt. Se även tidigare inlägg
Gunnar Wetterberg anlägger ett spännande perspektiv på frågan. Budskapet: "Danskarna kommer att behöva den svenska arbetskraften och vilja etablera sig på den svenska sidan. Se till att utbilda danska studenter i Sverige så att de har kunskap om den svenska marknad där de kommer att arbeta".

Frostberg skriver om Handelskammarens Öresundsindex och om behovet av att tillväxten i Öresundsregionen tar fart igen. Det är naturligtvis inte bra att det går åt fel håll. Men med tanke på att indexet framförallt sjunker därför att antalet pendlare minskar är jag inte orolig över integrationen mellan Sverige och Danmark. Däremot manar det till eftertanke. Vi behöver mer gemensamma strategier mellan den svenska och danska sidan kring infrastruktur, kompetensförsörjning och kultur. På så sätt skapar vi en mer attraktiv region.