söndag 23 maj 2010

Lärarnas status måste höjas


Idag skriver utbildningsminister Jan Björklund på temat "Elever ska inte vara med och bestämma lärarens lön" Vi minns förslaget om stämpelklocka och reglering av lärarnas arbetstid. På senare tid förslaget att elevernas omdömen ska ligga till grund för lärarens lön. Det är symptomatiskt att förslagen gäller lärare och inte läkare. Det säger en hel del om läraryrkets status. Det pågår ett experimenterande kring lärarkåren som många andra akademikeryrken slipper undan.

I ett tidigare inlägg hänvisade jag till en rapport från Handelskammaren som lyfter fram att det är lärarens kunskapsnivå som är viktigaste faktorn för elevernas resultat. Rapportens slutsats:
"En genomgång av den akademiska litteraturen visar att det inte finns något stöd för att klassernas storlek, resurser, organisationsform påverkar elevernas studieresultat. Istället är det lärarnas kunskapsnivå och lön som spelar roll."

Många har åsikter om hur skolan kan bli bättre. Det är inte så konstigt eftersom vi alla har gått i skolan och har en egen erfarenhet av skolan. Mot bakgrund av att forskningen så entydigt lyfter fram lärarens betydelse måste politiken riktas in på att lyfta läraryrket. Reglerade arbetstider, elever som sätter lönen och låga löner är steg i fel riktning.

Media och bloggar