söndag 2 maj 2010

Vad hände med devisen "Det ska löna sig att utbilda sig?"

Nu börjar det hetta till i debatten om ekonomisk politik. Imorgon presenterar de rödgröna sin skuggbudget och då får vi se hur alla vallöften ska finansieras. En skattehöjning är redan presenterad, nämligen att jobbskatteavdraget ska försvinna och fasas ut för de med inkomster över 40 000 kr/månad.

Ekonomistas kommenterar förslaget och visar en intressant figur, se här Finanspolitiska rådet, där Ekonomistas-medlemmen Martin Flodén ingår, analyserade effekterna av en utfasning av jobbskatteavdraget och kom fram till följande slutsats:

"En utfasning innebär visserligen att höginkomsttagare i mindre grad får tillgång till avdraget, men samtidigt tenderar utfasningen att minska inkomsterna för medelinkomsttagare, främst därför att de väljer att arbeta färre timmar."

Det har en negativ effekt på antalet arbetade timmar, vilket knappast är vad Sverige behöver. Men det riskerar även att få negativa konsekvenser för försörjningen av kompetenta människor. Skattehöjningen gör att drivkraften att utbilda sig och ta mer ansvar på arbetsplatsen (chefsposition) sjunker. Medianlönen för en mellanchef är omkring 40 000 kr, se här. Vem vill ta det extra ansvaret som mellanchef på ett företag eller som socialchef i en kommun om det inte betalar sig i plånboken?

Problemet i Sverige är inte att utbildning lönar sig för mycket, utan att det lönar sig för lite. Vi har redan en värnskatt som i praktiken är en "extraskatt" på utbildning. Nu vill de rödgröna lägga ännu en "extraskatt" på utbildning. Vem vill investera i en utbildning (CSN-lån och utebliven inkomst) om livsinkomsten ändå inte blir högre än för den som inte investerar i en högre utbildning?

Forskningen pekar på att det är just de långsiktiga effekterna som är störst (val av utbildning, pension, etc) av en förändring i marginalskatter för de med "högre" inkomster. Signaturen Pontus på Ekonomistas tipsar om en ny studie av Chetty et al här

Devisen det ska löna sig att arbeta borde kompletteras med "Det ska löna sig att utbilda sig". Det är långt kvar till principen om hälften kvar

Media och bloggar