tisdag 4 maj 2010

En dag i politiken: regionfullmäktige sammanträder

Idag sammanträder Regionfullmäktige. Huvudnumret är Årsredovisningen, som i stora stycken är positiv. Enda delen som får kritik är kulturen, där uppföljningen av kvaliteten kan bli bättre, se här

Det är en blandad bild av Region Skånes ekonomi. Överskotten de senaste tre åren gör att det inte är en krisstämpel på ekonomin. Men stora pensionsskulder gör att det är en ansträngd ekonomi. Det ska man ha respekt för. Som politiker är det lockande att "bränna på" när ekonomin ser stabil ut. Men i ett långsiktigt perspektiv är det stora utmaningar som måste hanteras. Se tidigare inlägg här och här

Debatten har till stora delar handlat om insatser för att skapa fler jobb. Jag konstaterar att Socialdemokraterna besvarade frågan om vilka åtgärder de har för att skapa fler jobb för ungdomar med tystnad.

Media och bloggar
Fredrik Axelsson