tisdag 11 maj 2010

Klart att vi ska ha ett nytt skatteavtal mellan Sverige och Danmark

Besked från den nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson: "Det dansk-svenska skatteavtalet behöver omförhandlas", skriver sydsvenskan

Det är ett mycket angeläget besked. Givetvis ska principen om att man betalar skatt där man bor även gälla i Öresund för de som bor i Skåne och arbetar i Köpenhamnsområdet. Visst är det viktigt att kommuner och landsting kompenseras för skattebortfallet, men framförallt är det viktigt för den enskilde att det finns en tydlighet mellan inbetalning av skatt och användande av välfärdstjänster.

Alla gränshinder är av ondo för att skapa en mer integrerad Öresundsregion. Sedan tidigare har det rört sig åt rätt håll när det gäller reseersättning för pendlare.