måndag 24 maj 2010

Biogas ger fantastiska möjligheter för Skåne

Jag har skrivit mycket om behovet av satsningar på biogas och Skånes potential på området, se här
Idag refererar media till en studie utförd av energiforskaren Pål Börjesson vid Lunds tekniska högskola.

"Bäst i klassen i undersökningen, där biogas, etanol och biodiesel i olika varianter har studerats, blev biogas från gödsel. Den blev 140 procent bättre än bensin och diesel och därmed mer än klimatneutral. Men även det alternativ som enligt rapporten är minst bra var fortfarande dubbelt så bra som EU:s direktiv om att biodrivmedel ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 35 procent jämfört med fossila bränslen."

Det här visar behovet av att se möjligheterna med alternativa drivmedel i omställningen av vår fordonsflotta. Jag har tidigare uppvaktat nationella myndigheter och politiker med anledning av behovet av infrastruktur för biogasen. Skåne har ett fungerade gasnät i väster men endast ett delvis utbyggt nät i öster. På grund av distributionsproblem kan den stora produktionen av biogas i Kristianstad bara delvi kan användas som fordonsgas. Med ett regionalt gasnät skulle denna gas nå den stora efterfrågan av fordonsgas i Skånes västra delar.


Media