torsdag 9 april 2009

Så hanterar vi "köttberget" - Föd fler barn!

Även om jag sedan 1 mars är regionråd har jag några åtaganden kvar på universitetet. Igår hade jag min sista föreläsning på kursen Economic change, Labour market and the Population. Kursen behandlar såväl specifikt svenska kännetecken på arbetsmarknaden som globala tendenser. I huvudsak är det utbytesstudenter som läser kursen, flera av dem är långt fram i sina studier så diskussionen blev superbra.

Ett viktig ämne på kursen är fenomenet med en åldrande befolkning (eller köttberg som Pär Nuder kallade det). Bra artiklar om detta finns i såväl The Independent
här och The New York Times här
Ett akademiska bidrag hittar man i boken "Hur gemensam är den europeiska gemenskapen?"
Europaperspektiv

En åldrande befolkning är ett gigantiskt problem för västländer med välfärdsstater som bygger på att de i arbetsför ålder finansierar välfärden för unga och gamla. Paradoxalt nog är det länder som bygger sina samhället på starka "familjevärderingar" som har störst problem. Länder som Japan och Italien förväntas uppleva en krympande befolkning under den kommande 20 års perioden. Länder med väldigt flexibel arbetsmarknad (USA) eller de med föräldraförsäkringssystem (nordiska länderna) klarar sig bäst.

En del, som t.ex. migrationsminister Tobias Billström (M), framhåller att problemet kan lösas med invandring. Invandringens påverkan på befolkningen är emellertid begränsad, om än inte obetydlig. Utan invandring skulle andelen över 65 år i Sverige år 2000 varit 20 procent och inte 18 procent (som den i realiteten var). Skälet är att även om invandrare kommer hit i ung ålder så blir de naturligtvis också gamla. Vidare anpassar de sina födelsetal till den svenska "två barns normen" med tiden. Istället handlar åldrande befolkning om att födelsetalen har gått ner. Därför är det viktigt att man kan kombinera ett aktivt arbetsliv och barnafödande. Och just därför är det bra att det presenteras förslag som högre jämställdhetsbonus (FP) och riktade bidrag till barnafödande (KD).

En och annan aha-upplevelse tyckte jag mig märka bland studenterna. Och det är en härlig känsla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar