tisdag 7 april 2009

Ökade statsbidrag till Region Skåne

Regeringen satsar 7 miljarder kronor i ökade statsbidrag. Det betyder 275 miljoner till Region Skåne. se DN här

Satsningen betyder att regioner/landsting och kommuner inte behöver säga upp personal i onödan. En del kritiserar förslaget för att det fördelar pengarna utifrån befolkningsunderlag och inte tar hänsyn till hur konjunkturen har fallit ut. Jag menar att det är en märklig invändning, ty utifrån vilka parametrar ska en sådan fördelning i så fall ske?

En mycket viktig del i dagens förslag är den del som säger att kommuner och landsting inte behöver leva upp till kravet på ekonomisk balans varje år. Precis som en privatperson eller ett företag måste kommuner/regioner kunna spara i goda tider för att använda dessa i sämre tider. Det kan de inte idag. Förslaget möjliggör i högre grad långsiktighet för sjukvården och skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar