fredag 11 december 2009

Ingångna avtal ska hållas: även för sjuksköterskor

Kommuner och landsting kommer inte att säga upp vårdavtalet med vårdförbundet. Det betyder att sjuksköterskor kan räkna med att de får den löneökning de har förhandlat sig till sedan tidigare, se Sydsvenskan här och Svenska Dagbladet här

Jag är mycket glad över att arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tänkt om efter att de tidigare aviserade att de ville riva upp gällande avtal. Motivet till att bryta avtalet var den globala finanskrisen som påverkat skatteintäkterna för kommuner och landsting.

Men samtidigt tror jag att det hade fått mycket negativa konsekvenser på längre sikt om avtalet hade brutits. Vilken sjuksköterska vill jobba för kommuner eller landsting om man inte kan lita på att de håller ingångna avtal? Lönerna i offentlig sektor kan inte släpa efter om vi vill att människor ska välja vården som arbetsplats i framtiden. Det handlar om att ge frihet under ansvar, att se till att beslutsvägarna kortas, men också att ge ordentligt betalt. Inte minst till dem som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterska. Det ska löna sig att arbeta. Och det ska löna sig att utbilda sig.