torsdag 17 december 2009

Visst är chefen viktig för integrationen!

"Sådan chef, sådan anställd" är rubriken på en rapport från IFAU. Att chefens bakgrund styr rekryteringen är föga förvånande. Men forskningsresultaten har tydliga implikationer för hur fler utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden.

Resultat: "Det visar sig att chefer med invandrarbakgrund i större utsträckning anställer personer med invandrarbakgrund än vad svenskfödda chefer gör. Det märks mest på de minsta arbetsplatserna och bland egenföretagarna. Sambandet är starkare i privat än i offentlig sektor, men finns i alla branscher."

Eva Mörk på Ekonomistas drar följande, mycket rimliga, slutsatser: ”För att lyckas med integrationen av invandrare på arbetsmarknaden kan det alltså vara ide att börja i toppen och med hjälp av lämpliga politikåtgärder underlätta för invandrade att nå högre positioner i företagen och även stimulera egenföretagande bland invandrare.”


Tidigare inlägg på samma tema:

Region Skåne startar försök med anonyma ansökningar

Jimmy Åkesson har också ett ansvar