lördag 26 december 2009

Vad tycker svenskar egentligen om invandring?
Från Bergh lånar jag följande diagram, som i sin tur är från statsvetaren Marie Demker. Idag presenteras en Sifo-undersökning om svenskars inställning till invandring som är intressant och som ligger i linje med forskningsrapporter.

"En majoritet av svenskarna (56 procent) svarar ja på frågan om invandringen under de senaste 20 åren i huvudsak varit bra för Sverige. Däremot ansåg 30 procent att invandringen varit negativ och 14 procent var tveksamma eller svarade att de inte visste."

integrationsbloggen relateras till en internationell undersökning som belyser inställningen till invandring i Europa och Nordamerika. Slutsatsen är att "den ekonomiska krisen har haft liten effekt på attityderna till invandring och i alla länder är stödet för permanent invandring större än för temporär arbetskraftsinvandring".

Media
Svd Sydsvenskan