måndag 7 december 2009

ESS- hur skapar vi ett nytt Silicon Valley?


En vetenskapskorridor ska skapas mellan Lund, Köpenhamn och Hamburg. Detta skriver Sydsvenskan om idag, se här Det handlar om att dra största möjliga nytta av forskningsanläggningarna Max Lab IV och ESS. Sedan tidigare finns planer på att skapa ett IDEON ESS, riktat mot framtida företag med koppling till ESS. På samma sätt som IDEON idag har stark koppling till Ericson.
I fredags medverkade jag vid ett seminarium om ESS anordnat av Hjärntrusten Nyligen beslutade Regionala Tillväxtnämnden om medel till olika insatser med syfte att dra största möjliga nytta av de kommande forskningsanläggningarna. Insatserna görs tillsammans med kommuner och andra aktörer. Det handlar om följande insatser:

  • Utveckla destination Lund NE. Under bygget av anläggningarna kommer vi att försöka göra området till ett besöksmål riktat till skolklasser och medborgare för att skapa ett intresse kring forskning och teknik. Det är viktigt i tider när de tekniska utbildningarna har svårt att attrahera ungdomar.
  • Kartläggning av internationella skolor. Forskare från andra länder ska kunna lita på att det finns bra lösningar för deras barn.
  • Skapa en mottagarorganisation för de som kommer hit. Det handlar om aktiviteter som gör det enkelt att komma in i samhället och som bidrar till att människor vill stanna i Skåne/Sverige och/eller får en positiv bild av Öresundsregionen.
  • Infrastruktur kopplat till ESS/MAX IV. Vilken infrastruktur är nödvändig för att vi ska kunna dra nytta av anläggningarna? Det handlar om spårvagnstrafik i Lund för att hantera trafiksituationen lokalt. Det handlar om att säkerställa Kastrups framtid, så att det finns en närhet till en internationell flygplats. Men det kan naturligtvis finnas andra infrastruktursatsningar som är nödvändiga.
För att vi ska dra nytta av ESS handlar det inte enbart om rätt insatser när det forskning och utveckling. Målet är att skapa ett Silicon Valley på materialforskningsområdet.


Media