torsdag 10 december 2009

Om livstestamente i Ekot


Idag medverkar jag i Ekot om vårt beslut att möjliggöra livstestamente i journalen, se här

Livstestamente handlar om individens önskemål när man närmar sig döden. Det kan exempelvis handla uppgifter om anhöriga som ska kallas in vid livshotande tillstånd, personers inställning till organdonationer eller inställningen till livsuppehållande behandling med konstgjorda medel. Se tidigare inlägg här och här

Idag hanterar många människor det här genom att de har upprättat ett sk livstestamente, som de bär med sig i sin plånbok. I ett framtida system med en patient - en journal vore det möjligt att föra in denna information i journalen. Den stora förändringen är att sjukvården får ett bättre stöd för att få veta medborgarens inställning till vård i vissa tänkbara situationer. Och det är på tiden. När det kommer till svåra frågor som inställningen till organdonation eller livsuppehållande åtgärder så finns det bara en expert, och det är patienten själv. Se artikel i Sydsvenskan här

Det är viktigt att framhålla att det handlar om önskemål och att livstestamentet inte har juridisk giltighet. Det är alltså inte tal om att försöka införa aktiv dödshjälp bakvägen. Men det stärker individens inflytande över hur vården i livets slutskede ska se ut.