onsdag 16 december 2009

Skatten på biogas försvinner: Ett steg i rätt riktning.


Igår förelog Finansdepartementet att biogas ska befrias från skatt, se här. Det är positivit att regeringen är beredd att satsa ordentligt för att stimulera klimatsmarta lösningar. Att skattebefria biogasen är ett utmärkt sätt att öka produktionen och konsumtionen av denna miljövänliga energikälla. Förslaget har stor betydelse för Skåne där biogasproduktionen är den mest framträdande i landet, se tidigare inlägg här


Förslaget från Finansdepartementet kommer mycket lämpligt. Igår fattade regionstyrelsen beslut om att göra en omfattande utredning av förutsättningarna för ett finmaskigt nätverk för leverans av biogas i Skåne. Genom att öka tillgängligheten av biogas hoppas vi samtidigt öka konsumtionen av detta miljövänliga bränsle,