lördag 12 december 2009

Biogasuniversitet till Skåne?

Bilden är hämtad från Biogas Syds hemsida Biogas Syd är ett samverkansorgan mellan det offentliga, akademin och näringslivet. Idag skriver jag i Kristianstadsbladet om att det bör startas en högskoleutbildning för biogas i Skåne, se här och här Jag har tidigare skrivit om att Skåne har unika möjligheter att bli ett ledande centrum för forskning och utveckling inom biogas, se här och här

Nästa naturliga steg är att involvera regionens universitet och högskolor för att ta reda på hur framställningen och användandet av biogasen kan utvecklas. En högskoleutbildning som utbildar personal inom biogasteknologi bör därför startas på någon av våra skånska högskolor. På så vis får industrin tillgång till kompetent personal, till exempel när det gäller processoperatörer.

Imorgon medverkar jag på ett seminarium i Köpenhamn om hur användandet av biogas kan minska klimatpåverkan. Med aktiviteterna under toppmötet vill vi visa att:
  • Tekniken kring biogas redan finns. Det är bara att sätta igång arbetet.
  • Politiken måste visa vägen. Genom att ställa krav på Skånetrafiken och andra verksamheter i Region Skåne att bli fossilfria skapas en inhemsk efterfrågan som lägger grunden för en utveckling av biogasbranschen.