onsdag 16 december 2009

Planka.nu är ett hot mot kollektivtrafiken!

Igår manifesterade organisationen planka.nu på södervärn i Malmö genom att uppmana resenärer att lämna över sin bussbiljett till en annan resenär. Organisationen planka.nu menar att det är en politisk handling, en avgiftsstrejk, att planka. Organisationen är nystartad i Skåne och finns sedan tidigare i Stockholm och Göteborg. Där betalar Plankas medlemmar en slags försäkring som gör att organisationen betalar böterna för den som åker fast.

Att planka är ett moraliskt och förkastligt beteende. I förlängningen utgör det ett hot mot kollektivtrafiken i Skåne eftersom biljettintäkterna är en förutsättning för att vi ska ha täta avgångar och hög standard på bussar och tåg. Organisationen planka.nu åker snålskjuts på de lydiga medborgare som betalar och gör rätt för sig.

Kollektivtrafiken är viktig för att vi ska klara de stora klimatutmaningar som vi står inför. I framtiden vill vi att kollektivtrafiken ska fördubbla antalet resenärer. Det kräver stora investeringar i kollektivtrafiken. Därför har Region Skåne exempelvis köpt in 49 nya pågatåg för 2,2 miljarder kronor. Både skattemedel och avgifter betalar för framtidens kollektivtrafik. Om skåningar plankar faller kollektivtrafiken. Jag vill att kollektivtrafiken ska vara attraktiv och jag inser att det därför måste vara möjligt för de med mindre medel att använda den. Därför har vi infört en studentrabatt, se
här och här

Media
Sydnytt