fredag 12 mars 2010

Möte med Energimyndighetens generaldirektör: Kraftsamla för biogas


Med anledning av att undertecknad, tillsammans med landshövdingen och skånska kommunföreträdare, idag träffar Energimyndighetens generaldirektör skriver vi om behovet av nationella insatser för att öka användandet av biogas, se här

"Biogas är ett förnybart energislag som både kan förbrännas för att producera värme och fungera som fordons-bränsle. En aktuell studie från Lunds universitet visar att biogas är det mest klimatvänliga fordonsbränslet på marknaden. Genom att producera mer biogas kan vi lättare fasa ut de fossila bränslena. "

Region Skåne, Länsstyrelsen och kommunerna tar sitt ansvar för att öka utbyggnaden. Men:

"Insatserna är emellertid inte mycket värda om det inte skapas en fungerande marknad. Redan i dag är efterfrågan större än produktionen i Skåne. Företagen i Skåne vill satsa på biogas. Utbyggnad av gasstationer pågår. Målet är att få etableringar i attraktiva lägen. Det ska vara lätt att välja klimatsmart.
Skåne har ett fungerade gasnät i väster men endast ett delvis utbyggt nät i öster. På grund av distributionsproblem kan den stora produktionen av biogas i Kristianstad bara delvi kan användas som fordonsgas. Med ett regionalt gasnät skulle denna gas nå den stora efterfrågan av fordonsgas i Skånes västra delar. Genom att satsa i Skåne där förutsättningar för både produktion och användning är särskilt goda kan vi visa vägen även för övriga Sverige."