måndag 12 april 2010

Lärarnas skicklighet bestämmer skolresultaten; SKL borde skärpa sig


En av de mer läsvärda rapporterna senaste tiden kommer från Sydsvenska industri -och handelskammaren. Rapporten "Sätt lärarna i första klass", se här visar att receptet för en bra skola är att ha bra lärare. En genomgång av den akademiska litteraturen visar att det inte finns något stöd för att klassernas storlek, resurser, organisationsform påverkar elevernas studieresultat. Istället är det lärarnas kunskapsnivå och lön som spelar roll.

Lön är viktigt av två skäl. Från rapporten:
"För det första kan lön som varierar med resultat få lärare att förbättra sin egen insats som lärare. För det andra så innebär högre lönenivå att fler personer med talang för läraryrket väljer att bli lärare. Den senare effekten verkar på sikt, men en del tyder på att det är den viktigaste."

Många har åsikter om hur skolan kan bli bättre. Det är inte så konstigt eftersom vi alla har gått i skolan och har en egen erfarenhet av skolan. Mot bakgrund av att forskningen så entydigt lyfter fram lärarens betydelse måste politiken riktas in på att lyfta läraryrket. Därför är det glädjande att alliansen idag presenterar sitt förslag om en lärarlegitimation, se DN

"Tanken är att endast de som har legitimation ska ges fast anställning i skolan. En person kan bli legitimerad på två sätt, dels genom lärarexamen, dels genom annan akademisk ämnesutbildning kompletterad med praktik och ett års pedagogisk utbildning."

Handelskammarens rapport borde skickas till Sveriges Kommuner och Landsting, som av någon märklig anledning vill reglera lärarnas arbetstid. Det gör knappast yrket mer attraktivt. Se Lars-Henric Ekstrands artikel "Inspiration kan inte schemaläggas"

Media
Sydsvenskan
SvD