torsdag 2 september 2010

I tidningen Lundagård; Satsa på studentjobb och bättre kollektivtrafik

I senaste numret av studenttidningen Lundagård skriver jag om ett antal förslag för att förbättra studenters situation.

"Kollektivtrafiken skapar möjligheter att forma urbana miljöer i Lund och Malmö där bilen inte är nödvändig som transportmedel. Det gör det möjligt att stärka städernas attraktivitet. Redan idag är Lund och Malmö cykelstäder, men det finns mer att göra."

"Otillräckliga nätverk och bristande arbetslivserfarenhet är de främsta orsakerna till att det är så svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.Tittar man över sundet ser det annorlunda ut. I Danmark finns sedan länge ett studentmedarbetarsystem. Det kännetecknas av att studenter arbetar hos arbetsgivare inom studenternas utbildningsområde. Statsvetare kan till exempel jobba inom en myndighet medan en ingenjör kan jobba för ett tekniskt konsultföretag. Folkpartiet har varit drivande bakom beslutet att Region Skåne inför ett studentmedarbetarsystem med start nästa år. Det betyder att Region Skåne anställer cirka 300 studentmedarbetare. Vi anser nu att det är dags att även Lunds kommun tar detta viktiga steg."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar