måndag 13 september 2010

Sydsvenska Cancercentrum bra för den regionala utvecklingen i Skåne

Nu går Region Skåne samman med landsting i Södra Sverige och bildar ett sydsvenskt centrum för cancervården. Den sydsvenska centrumbildningen är resultatet av en nationell cancerstrategi. Bakgrunden är ökning av antalet cancerfall. Cancer är idag en av de vanligaste dödsorsakerna. I takt med att vi lever längre förväntas en fördubbling av antalet cancerpatienter ram till år 2030.

Samtidigt sker nu en satsning på att stärka cancervården i Skåne genom investeringar i ny utrustning på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Det är inte minst viktigt med tanke på läkemedelsföretagen i Lund och Skåne. Nyligen togs också beslut om att bygga ett laboratoriemedicinskt centrum på sjukhusområdet i Lund.

Media: Skånskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar