fredag 17 september 2010

Folkpartiet vill se ett modernare, grönare och smartare Skåne


Folkpartiet Liberalerna är en del av allians för Skåne. Vi hoppas på förtroende att styra Region Skåne under de kommande fyra åren. Miljöpartiet har tyvärr valt att inte ge väljarna besked om vilken politik de tänker stötta, se här
Det betyder att den som röstar på Mp i regionvalet inte vet vilken politik som kommer att genomföras. Kommer skatten att höjas med 40 öre som Socialdemokraterna vill?

Folkpartiet är en röst för ett modernare, grönare och smartare Skåne.
  • Satsa på vårdcentralerna. En hög tillgänglighet i sjukvården som bedrivs nära medborgaren är också en förutsättning för att skåningen ska hamna rätt i vårdapparaten och att ingen hamnar på akuten i onödan. Vi vill därför satsa en kvarts miljard på vårdcentralerna under den kommande mandatperioden.
  • En väl utbyggd kollektivtrafik gör det möjligt att bygga ett hållbart samhälle. Punktligheten måste bli bättre. Spårvagnar i de större städerna gör kollektivtrafiken attraktivare. Skapa en Öresundstaxa så att det blir billigare att pendla över bron.
  • Satsa på infrastrukturen, även för den nya tekniken. Vi driver på för att skapa ett öppet stadsnät i Skåne, se här
  • Det ska löna sig att utbilda sig. Vi vill ta fram en handlingsplan som syftar till att säkerställa att utbildning lönar sig för den som arbetar i Region Skåne.
  • Satsa på det glömda Sverige. Satsa på missbruksvård.
  • Gör Barsebäck till ett centra för energiforskning, se tidigare inlägg här
  • Motarbeta Gränshinder i Öresundsregionen
  • Fortsätt satsningen på biogas och andra förnyelsebara energislag. Företag inom miljösektorn är framtiden, se här

Tidigare inlägg:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar